ใบรับรองของเรา

ความสำเร็จและใบรับรอง

เจิ้งซู่

รายงานบริษัท

ข้อมูล บริษัท
OEKO-TEX-100-ภาษาอังกฤษ-2021_00
2021Supplier-Assessment-Report-Cooperation-Company-of-Sichuan-Eco-Garments-Co.,-Ltd._00
2021Supplier-Assessment-Report-Sichuan-Eco-Garments-Co.,-Ltd._00
ไผ่-ใบรับรองเกษตรอินทรีย์_00

ส่วนหนึ่งของรายงานการทดสอบวัสดุ

ไผ่-ใบรับรองเกษตรอินทรีย์_00
2021Supplier-Assessment-Report-Cooperation-Company-of-Sichuan-Eco-Garments-Co.,-Ltd._00
UPF-test_00
OEKO-TEX-100-ภาษาอังกฤษ-2021_00
OEKO-TEX-100-ภาษาอังกฤษ-2021_00

ข่าว